• izvedba obrtniških in inštalacijskih del z lastnimi in pogodbenimi partnerji kot so:
  • slikopleskarska dela,
  • mavčnokartonska dela,
  • keramičarska dela,
  • krovsko – kleparska dela,
  • fasaderska dela,
  • strojne in elektro inštalacije